Chào các bác, em có 1 bài viết chứa 1 chương truyện có nhiều hồi. Cho em xin tên của cái chức năng mà khi bấm vào 1 hồi thì nó chuyển đến đúng hồi đó trong chương truyện luôn. Tự nhiên em quên tên chức năng đó rồi, nhờ các bác giúp em ạ. Em cám ơnnn 😅

Chào các bác, em có 1 bài viết chứa 1 chương truyện có nhiều hồi. Cho em xin tên của cái chức năng mà khi bấm vào 1 hồi thì nó chuyển đến đúng hồi đó trong chương truyện luôn. Tự nhiên em quên tên chức năng đó rồi, nhờ các bác giúp em ạ. Em cám ơnnn 😅
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, em có 1 bài viết chứa 1 chương truyện có nhiều hồi. Cho em xin tên của cái chức năng mà khi bấm vào 1 hồi thì nó chuyển đến đúng hồi đó trong chương truyện luôn.
Tự nhiên em quên tên chức năng đó rồi, nhờ các bác giúp em ạ.
Em cám ơnnn :sweat_smile:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/570804253620470/