Chào các bác, e muốn làm web xe tải giống với giao diện như web này ([https://ototaihyundai.com.vn/](https://ototaihyundai.com.vn/)) có thể đơn giản hơn. Nhờ ae tư vấn giúp chi phí với ạ. Cảm ơn Admin và ae trước ạ!

Chào các bác, e muốn làm web xe tải giống với giao diện như web này ([https://ototaihyundai.com.vn/](https://ototaihyundai.com.vn/)) có thể đơn giản hơn. Nhờ ae tư vấn giúp chi phí với ạ. Cảm ơn Admin và ae trước ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, e muốn làm web xe tải giống với giao diện như web này (https://ototaihyundai.com.vn/) có thể đơn giản hơn. Nhờ ae tư vấn giúp chi phí với ạ. Cảm ơn Admin và ae trước ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/564904584210437/