Chào các bác có cách nào di chuyển phần mô tả danh mục sản phẩm xuống dưới sau phần sản phẩm không ạ

Chào các bác có cách nào di chuyển phần mô tả danh mục sản phẩm xuống dưới sau phần sản phẩm không ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác có cách nào di chuyển phần mô tả danh mục sản phẩm xuống dưới sau phần sản phẩm không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/576367839730778/