Chào các bác! Có bác nào gặp tình trạng web vào bằng điện thoại ấn vào dấu 3 chấm để mở thanh menu vào các mục thì nó bị block ko ấn đc. Nhưng phải quay ngang điện thoại ra thì ấn bình thường ko ạ? #WPVNHELP

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác!
Có bác nào gặp tình trạng web vào bằng điện thoại ấn vào dấu 3 chấm để mở thanh menu vào các mục thì nó bị block ko ấn đc. Nhưng phải quay ngang điện thoại ra thì ấn bình thường ko ạ?
#WPVNHELP
Nguồn: Redirecting...