Chào các bác, cho mình hỏi có plugin nào vào website của mình sẽ mở tab mới ( url do mình tùy chỉnh ) không ạ.

Chào các bác, cho mình hỏi có plugin nào vào website của mình sẽ mở tab mới ( url do mình tùy chỉnh ) không ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, cho mình hỏi có plugin nào vào website của mình sẽ mở tab mới ( url do mình tùy chỉnh ) không ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/596294567738105/