Chào các bác, cho em hỏi hiện nay có những nhà cung cấp hosting nào phù hợp để chơi website nước ngoài (hoa kỳ) với ạ. Em cảm ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác,
cho em hỏi hiện nay có những nhà cung cấp hosting nào phù hợp để chơi website nước ngoài (hoa kỳ) với ạ.
Em cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/810530442981182/