Chào các bác, cho em hỏi có plugin nào làm được gần giống hiệu ứng chọn ảnh trên nền tường và thay khung như trang này k - canvy.com

Chào các bác, cho em hỏi có plugin nào làm được gần giống hiệu ứng chọn ảnh trên nền tường và thay khung như trang này k - canvy.com
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, cho em hỏi có plugin nào làm được gần giống hiệu ứng chọn ảnh trên nền tường và thay khung như trang này k - canvy.com
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/695237984510429/