Chào các bác ạ ,các sản phẩm từ woo đăng lên facebook bị lỗi thiếu trường varian label và google products category ai biết cách khắc phục chỉ giúp em với ạ.

Chào các bác ạ ,các sản phẩm từ woo đăng lên facebook bị lỗi thiếu trường varian label và google products category ai biết cách khắc phục chỉ giúp em với ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác ạ ,các sản phẩm từ woo đăng lên facebook bị lỗi thiếu trường varian label và google products category ai biết cách khắc phục chỉ giúp em với ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/597056580995237/