Chào cả nhóm ạ. Cả nhóm ơi. Dùng Gtranslate, có cách nào custome 1 số từ dịch theo ý mình không ạ. Vd Trang Chủ nó dịch HOME PAGE -> em muốn HOME thôi.

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhóm ạ.
Cả nhóm ơi. Dùng Gtranslate, có cách nào custome 1 số từ dịch theo ý mình không ạ.
Vd Trang Chủ nó dịch HOME PAGE → em muốn HOME thôi.
Nguồn: Redirecting...