Chào cả nhà, số là mình có import 1 data wp, login vào thì quyền chỉ use. Giờ làm thế nào để sét lên quyền admin trong phpMyadmin được. Mong chỉ giúp. Tks.

Chào cả nhà, số là mình có import 1 data wp, login vào thì quyền chỉ use. Giờ làm thế nào để sét lên quyền admin trong phpMyadmin được. Mong chỉ giúp. Tks.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhà, số là mình có import 1 data wp, login vào thì quyền chỉ use. Giờ làm thế nào để sét lên quyền admin trong phpMyadmin được. Mong chỉ giúp. Tks.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591661161534779/