Chào cả nhà, mình là newbie, đang làm 1 trang wp search từ 1 trang exel, nhập 2 dữ liệu là tên tuổi để xuất ra địa chỉ ạ, mong các cao nhân giúp đỡ ❤️🌻

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhà, mình là newbie, đang làm 1 trang wp search từ 1 trang exel, nhập 2 dữ liệu là tên tuổi để xuất ra địa chỉ ạ, mong các cao nhân giúp đỡ :heart::sunflower:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Chào cả nhà, mình là newbie, đang làm 1 trang wp search từ 1 trang exel, nhập 2 dữ liệu là tên tuổi để xuất ra địa chỉ �...