Chào cả nhà, Mình đang cần tải file PDF lên web WP, nhưng muốn người dùng xem full file hay tải về thì phải nhập thông tin cá nhân: mail công ty, tên, sđt.... Có cách nào làm được hay bạn nào làm được báo chi phí giúp mình luôn nhé.

Chào cả nhà, Mình đang cần tải file PDF lên web WP, nhưng muốn người dùng xem full file hay tải về thì phải nhập thông tin cá nhân: mail công ty, tên, sđt.... Có cách nào làm được hay bạn nào làm được báo chi phí giúp mình luôn nhé.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhà,

Mình đang cần tải file PDF lên web WP, nhưng muốn người dùng xem full file hay tải về thì phải nhập thông tin cá nhân: mail công ty, tên, sđt…

Có cách nào làm được hay bạn nào làm được báo chi phí giúp mình luôn nhé.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/576628999704662/