chào cả nhà! Cách ẩn 1 tài khoản nào đó trong danh sách thành viên thì em làm được rồi. Vậy giờ cách ẩn 1 nhóm thành viên trong wordpress thì làm thế nào ạ ? #WPVNHELP

Câu hỏi từ Group FB:
chào cả nhà!
Cách ẩn 1 tài khoản nào đó trong danh sách thành viên thì em làm được rồi.
Vậy giờ cách ẩn 1 nhóm thành viên trong wordpress thì làm thế nào ạ ?
#WPVNHELP
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/750935908940636/