Chào cả nhà ạ! Em đang dùng PolyLang + PolyLang for Woocommerce. Em muốn hiển thị giá sản phẩm +Ký hiệu tiền tệ cho mỗi ngôn ngữ nhưng chưa biết làm như thế nào. Em nhờ anh chị tư vấn giúp với ạ! Em cảm ơn ạ!

Chào cả nhà ạ! Em đang dùng PolyLang + PolyLang for Woocommerce. Em muốn hiển thị giá sản phẩm +Ký hiệu tiền tệ cho mỗi ngôn ngữ nhưng chưa biết làm như thế nào. Em nhờ anh chị tư vấn giúp với ạ! Em cảm ơn ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhà ạ!
Em đang dùng PolyLang + PolyLang for Woocommerce. Em muốn hiển thị giá sản phẩm +Ký hiệu tiền tệ cho mỗi ngôn ngữ nhưng chưa biết làm như thế nào. Em nhờ anh chị tư vấn giúp với ạ! Em cảm ơn ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/557169948317234/