Chào anh em! Hiện tạo website của mình lỗi mà bạn freelancer cũ liên hệ không được. Anh em nào có time và làm hỗ trợ nâng cấp layout cũng như fix một số lỗi nhỏ thì vui lòng inbox mình để tiện trao đổi công việc. Thanks all!

Chào anh em! Hiện tạo website của mình lỗi mà bạn freelancer cũ liên hệ không được. Anh em nào có time và làm hỗ trợ nâng cấp layout cũng như fix một số lỗi nhỏ thì vui lòng inbox mình để tiện trao đổi công việc. Thanks all!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào anh em!

Hiện tạo website của mình lỗi mà bạn freelancer cũ liên hệ không được. Anh em nào có time và làm hỗ trợ nâng cấp layout cũng như fix một số lỗi nhỏ thì vui lòng inbox mình để tiện trao đổi công việc. Thanks all!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/599792464054982/