chào anh chị em trên WordPress team, hiện mình đang có 1 web sẵn rồi cần hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu của mình, hiệu chỉnh cũng đơn giản không có gì phức tạp, + yêu cầu : gặp và chỉnh trực tiếp ở sg + giá cả thỏa thuận chỉnh sửa nhiều hay ít

chào anh chị em trên WordPress team, hiện mình đang có 1 web sẵn rồi cần hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu của mình, hiệu chỉnh cũng đơn giản không có gì phức tạp, + yêu cầu : gặp và chỉnh trực tiếp ở sg + giá cả thỏa thuận chỉnh sửa nhiều hay ít
0

Câu hỏi từ Group FB:
chào anh chị em trên WordPress team, hiện mình đang có 1 web sẵn rồi cần hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu của mình, hiệu chỉnh cũng đơn giản không có gì phức tạp,