Chào Ad và các bạn, các bạn cho mình hỏi cách nào để update databasa dữ liệu từ 1 row (a) của 1 bảng (A) sang row (b) bảng (B) khác nếu row (b) đã có dữ liệu rồi thì bỏ qua bằng PHP không ạ ( cả 2 bảng đều có ID giống nhau) ?

Chào Ad và các bạn, các bạn cho mình hỏi cách nào để update databasa dữ liệu từ 1 row (a) của 1 bảng (A) sang row (b) bảng (B) khác nếu row (b) đã có dữ liệu rồi thì bỏ qua bằng PHP không ạ ( cả 2 bảng đều có ID giống nhau) ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào Ad và các bạn, các bạn cho mình hỏi cách nào để update databasa dữ liệu từ 1 row (a) của 1 bảng (A) sang row (b) bảng (B) khác nếu row (b) đã có dữ liệu rồi thì bỏ qua bằng PHP không ạ ( cả 2 bảng đều có ID giống nhau) ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/625384204829141/