Chào ACE Thọ đang cần 2 bạn freelancer về lập trình wordpress và biết cơ bản về photoshop Bạn nào quan tâm thì ib khu vực HCM nhé

Chào ACE Thọ đang cần 2 bạn freelancer về lập trình wordpress và biết cơ bản về photoshop Bạn nào quan tâm thì ib khu vực HCM nhé
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào ACE

Thọ đang cần 2 bạn freelancer về lập trình wordpress và biết cơ bản về photoshop

Bạn nào quan tâm thì ib khu vực HCM nhé
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/576952283005667/