Cần tuyển **01 anh Lập trình Wordpress** nữa, team Product ạ, TA đọc hiểu. Địa điểm: Hà Nội Quan tâm inb em, em gửi JD ạ 👌👌👌

Cần tuyển **01 anh Lập trình Wordpress** nữa, team Product ạ, TA đọc hiểu. Địa điểm: Hà Nội Quan tâm inb em, em gửi JD ạ 👌👌👌
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cần tuyển 01 anh Lập trình Wordpress nữa, team Product ạ, TA đọc hiểu.

Địa điểm: Hà Nội

Quan tâm inb em, em gửi JD ạ :ok_hand::ok_hand::ok_hand:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/760751594625734/