Cần tư vấn VPS

Câu hỏi:
Từ năm 2008 đã làm việc với Nhân Hòa nhưng ngày càng nản cái thái độ của bên này . Nên mình quyết định chuyển VPS và mấy cái domain của mình sang nhà cung cấp khác .
Anh em thấy bên nào ổn giới thiệu cho mình với, từ nay cạch Nhân Hòa ra luôn .
Nếu đc hỗ trợ chuyển data qua VPS mới càng tốt. Mong admin duyệt
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Từ năm 2008 đã làm việc với Nhân Hòa nhưng ngày càng nản cái thái độ của bên này