Cần tìm một bạn WordPress dev có kinh nghiệm code theme + plugin. Remote ok. Ae nào hứng thú thì ib trao đổi nha

Câu hỏi từ Group FB:
Cần tìm một bạn WordPress dev có kinh nghiệm code theme + plugin. Remote ok.
Ae nào hứng thú thì ib trao đổi nha
Nguồn: Redirecting...