**cần tìm coder có kinh nghiệm code web theo yêu cầu. Y/C ở HN, có thể gặp trực tiếp trao đổi, hợp tác lâu dài.**

Câu hỏi từ Group FB:
cần tìm coder có kinh nghiệm code web theo yêu cầu. Y/C ở HN, có thể gặp trực tiếp trao đổi, hợp tác lâu dài.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1122283301805893/