Cần tìm bạn code trang tùy chỉnh sản phẩm giày có tính năng “Chọn kiểu giày, chọn màu đế, màu dây, màu của giày”

Câu hỏi:
Hiện tại em đang làm website bán giày WordPress với Elementor và sử dụng plugin tmdt Woocommerce. Cần tìm bạn code trang tùy chỉnh sản phẩm giày có tính năng “Chọn kiểu giày, chọn màu đế, màu dây, màu của giày” (Mỗi lần chọn sẽ hiển thị ra một hình ảnh) bằng ngôn ngữ như html, css, js,… để add thêm vào website WordPress của mình.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Hiện tại em đang làm website bán giày WordPress với Elementor và sử dụng plugin tmdt Woocommerce

ib zalo mình 0857795297 hoặc fb: Mạnh Hùng trao đổi thêm nhé.