Cần tìm bạn code cứng, chuẩn deadline, support tốt inbox trao đổi thử cái dự án này xem

Câu hỏi từ Group FB:
Cần tìm bạn code cứng, chuẩn deadline, support tốt inbox trao đổi thử cái dự án này xem
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/547281532639409/