cần tìm 1 bạn fulltime, code tay trên nền tảng wordpress ,có kinh nghiệm tầm 1 năm làm job thực tế là 1 lợi thế, tự cắt psd sang wp và biết làm woocomerce, có kinh nghiệm HTML, CSS, JavaScript, JQuery, inbox trao đổi chi tiết nhé #job

Câu hỏi từ Group FB:
cần tìm 1 bạn fulltime, code tay trên nền tảng wordpress ,có kinh nghiệm tầm 1 năm làm job thực tế là 1 lợi thế, tự cắt psd sang wp và biết làm woocomerce, có kinh nghiệm HTML, CSS, JavaScript, JQuery, inbox trao đổi chi tiết nhé #job
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/750444172323143/