cần tìm 1 bạn Code Wordpress làm việc hành chính tại công ty ở Nguyễn Xiển, lương khởi điểm 15 triệu #web3b_job

cần tìm 1 bạn Code Wordpress làm việc hành chính tại công ty ở Nguyễn Xiển, lương khởi điểm 15 triệu #web3b_job
0

Câu hỏi từ Group FB:
cần tìm 1 bạn Code Wordpress làm việc hành chính tại công ty ở Nguyễn Xiển, lương khởi điểm 15 triệu #web3b_job
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/764828547551372/