Cần thiết kế lại giao diện và vài tính năng trên Web Wordpress web: Thuvien123.com Ai nhận ib. tks

Câu hỏi từ Group FB:
Cần thiết kế lại giao diện và vài tính năng trên Web Wordpress
web: Thuvien123.com
Ai nhận ib. tks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/687058401995054/