Cần plugin tối ưu load trang hiệu quả nhất

Câu hỏi:
các bác cho e hỏi có plugin nào tối ưu load trang hiệu quả nhất cho em xin tt để mua với
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | các bác cho e hỏi có plugin nào tối ưu load trang hiệu quả nhất cho em xin tt để mua với