Cần plugin quản lý thông tin user và Cộng tác viên

Cần plugin quản lý thông tin user và Cộng tác viên
0

Xin chào,

Mình cần một plugin để quản lý danh sách user đăng ký khóa học và quản lý công tác viên. Các yêu cầu chính bao gồm:

  1. Quản lý học viên
  • Form đăng ký (Học tên, email, mobile, thành phố, khóa học, Mã nhóm)
  • Phản hồi email sau khi đăng ký
  • Tự động nhắc thanh toán khi gần đến ngày khóa học
  • Tự động gửi email khi có sự kiện mới hoặc sắp đến sự kiện
  1. Quản lý Công tác viên
  • Form đăng ký làm Cộng tác viên (Họ tên, email, mobile, thông tin tài khoản ngân hang)
  • Duyệt và tạo link ref
  • Tự động gửi email khi có khách hàng đăng ký vào link Ref

Bạn nào biết có plugin này chỉ giúp mình với. Hoặc nếu bạn biết code, mình sẵn sàng trả chi phí để thực hiện plugin này.

Xin cám ơn