Cần người code thêm tính năng cho site wordpress như User management, payment, report. Chi tiết JD vui lòng inbox mình nhé. Cám ơn các bạn

Cần người code thêm tính năng cho site wordpress như User management, payment, report. Chi tiết JD vui lòng inbox mình nhé. Cám ơn các bạn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cần người code thêm tính năng cho site wordpress như User management, payment, report.
Chi tiết JD vui lòng inbox mình nhé.
Cám ơn các bạn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/681299202570974/