Cần người code lại giao diện của plugin hoặc viết mới, ai làm được ib nhe

Câu hỏi từ Group FB:
Cần người code lại giao diện của plugin hoặc viết mới, ai làm được ib nhe
Nguồn: Redirecting...