Cần người clone web, web gốc ko bằng wp, clone sang wp

Câu hỏi:
Cần người clone web, web gốc ko bằng wp, clone sang wp. Ib giá cả vào tele nhé các bác.
@alicevlxx
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Cần người clone web, web gốc ko bằng wp, clone sang wp