Cần làm 1 website giống như thế này, giao diện giống, nội dung và các danh mục đơn giản hơn rất nhiều ( chỉ khoảng 1/3), không có chức năng gì phức tạp. Bác nào làm được báo mình chi phí và thời gian nhé

Câu hỏi từ Group FB:
Cần làm 1 website giống như thế này, giao diện giống, nội dung và các danh mục đơn giản hơn rất nhiều ( chỉ khoảng 1/3), không có chức năng gì phức tạp. Bác nào làm được báo mình chi phí và thời gian nhé
Nguồn: Redirecting...