[Cần Giúp Đỡ] Mong giúp đỡ về theme Wordpress

Như tiêu đề, mong mọi người giúp mình tắt ajax với. Lúc chọn Server thì nó sẽ reload lại khung phát video ạ. Để chọn server rồi phát mà nó không reload lại thì nó sẽ phát trùng 2 cái video luôn. Mình đang sử dụng theme PsyPlay của Wordpress ạ. Cảm ơn mọi người nhiều


Mặc định của theme nó có như thế không bạn ?

1 Like

Mặc định nó như vậy bạn