Cần fix các lỗi về seo của trang thienanwater

Câu hỏi:
Cần fix các lỗi về seo của trang thienanwater.com hoặc có khóa học nào không quăng mua ở đâu thì được các bác. Thank Qtv duyệt bài.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Cần fix các lỗi về seo của trang thienanwater.com hoặc có khóa học nào không quăng mua ở đâu thì được các bác