Cần code thêm cổng thanh toán ở VN

Câu hỏi:
Help - cần coder hỗ trợ - ngân sách 10$
Mình dùng plugin này để chạy funnel, nhưng nó chưa hỗ trợ cổng thanh toán ở VN, nhưng lại có hướng dẫn như link bên dưới
mình cần 1 bạn code 1 đoạn giúp thêm vào plugin để làm được, mình sẽ gửi plugin pro cho bạn coder làm việc.
Cám ơn anh em đã đọc tin

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Help - cần coder hỗ trợ - ngân sách 10$