Cần 1 cao thủ về Wordpress giải quyết vấn đề liên quan đến Website hiển thị ở tất cả các quốc gia trên thị giới. Bạn nào làm được thì inbox cho mình nhé (lưu ý ca này không dễ nên các bạn cân nhắc trước khi inbox cho mình để tránh mất Time của 2 bên).

Câu hỏi từ Group FB:
Cần 1 cao thủ về Wordpress giải quyết vấn đề liên quan đến Website hiển thị ở tất cả các quốc gia trên thị giới. Bạn nào làm được thì inbox cho mình nhé (lưu ý ca này không dễ nên các bạn cân nhắc trước khi inbox cho mình để tránh mất Time của 2 bên).
Nguồn: Redirecting...