Cần 1 bạn ở hcm tối ưu, nâng cấp web dùm mình

Câu hỏi:
cần 1 bạn ở hcm tối ưu, nâng cấp web dùm mình, ưu tiên quanh Q7 cho dễ làm việc

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1222590628441826/