Cần 1 bạn ở HCM Freelancer - Có thể Code Giao Diện thêm Flatsome - Làm Chức năng ok - Làm theo task - Xin inbox cảm ơn ạ !

Câu hỏi từ Group FB:
Cần 1 bạn ở HCM Freelancer - Có thể Code Giao Diện thêm Flatsome - Làm Chức năng ok - Làm theo task - Xin inbox cảm ơn ạ !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/773731546661072/