Cần 1 bác làm tool leech website Manga trên Wordpress theo ý tưởng của e , bác nào nhận được IB vào việc nhé

Câu hỏi từ Group FB:
Cần 1 bác làm tool leech website Manga trên Wordpress theo ý tưởng của e , bác nào nhận được IB vào việc nhé
Nguồn: Redirecting...