Cấm không cho phép cài đặt và chỉnh sửa Plugin từ Admin

Cấm không cho phép cài đặt và chỉnh sửa Plugin từ Admin
0

Để ngăn không cho phép ai có thể thêm mới hay xóa sửa Plugin, giao diện ngoại trừ bạn là người nắm giữ hosting và có thể truy cập trực tiếp vào hosting thì bạn chỉ cần đúng 1 dòng code sau đây vào file wp-config.php

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); //disables file editor
define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true ); //disables both file editor and installer

image

Chúc các bạn thành công :smiley:

1 Like