Cài plugin Rank Math Seo bị lổi

Chào mấy anh chị!
Em cài plugin Rank Math Seo vào thì trang quảng trị Sản Phẩm bị lỗi như thế này và có thêm cột Seo Details


Khi tắt plugin này thì bình thường. Mong mấy anh giúp đỡ
Em xin cám ơn!

Bạn chọn phần mở rộng và tắt các trường dữ liệu không cần thiết là được nhé :slight_smile: