Cách lấy ảnh đầu tiên trong post làm ảnh đại diện của post thì dễ rồi. Vậy cách để tự động lấy ảnh đại diện để chèn vào post thì liệu có khả thi không các bro, xin thỉnh giáo ạ 😂

Cách lấy ảnh đầu tiên trong post làm ảnh đại diện của post thì dễ rồi. Vậy cách để tự động lấy ảnh đại diện để chèn vào post thì liệu có khả thi không các bro, xin thỉnh giáo ạ 😂
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cách lấy ảnh đầu tiên trong post làm ảnh đại diện của post thì dễ rồi. Vậy cách để tự động lấy ảnh đại diện để chèn vào post thì liệu có khả thi không các bro, xin thỉnh giáo ạ :joy:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/699495280751366/