Cách hiển thị Logo và Tiêu đề trang web trong Monochrome Pro

Bạn đang tìm cách hiển thị văn bản tiêu đề trang web bên cạnh hình ảnh biểu trưng trong tiêu đề trang web của Monochrome Pro?

Chỉ cần thêm phần sau vào chủ đề con style.css ở cuối:

.wp-custom-logo .title-area {
	width: auto;
	height: auto;
	display: flex;
	align-items: center;
}

.wp-custom-logo .site-title {
    height: auto;
    position: static !important;
    width: auto;
}