Cách fix lỗi .htaccess 404 trên Cyber Panel nhanh nhất

Cách fix lỗi .htaccess 404 trên Cyber Panel nhanh nhất
0

Xin phép admin và các bạn cho mình hỏi một câu. Mình bê website từ vps này qua vps khác. Mình dùng cloudflare trỏ IP VPS về cloudflare và cập nhật cặp DNS xong xuôi, mọi thứ sau config thì nó hết sức bình thường.

Chỉ có điều khi click vào bài viết thì báo lỗi 404 như hình. Ai rành mảng này có thể cho mình chút dự đoán lỗi được không ạ?


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Ad COP trả lời như sau:

Cyber có một vấn đề rất đáng chú ý là khì bạn upload website lên, trang home thì hoạt động bình thường nhưng các trang con khi truy cập sẽ báo lỗi 404 và tuy nhiên OpenLiteSpeed không thể sử dụng .htaccess trực tiếp được, file .htaccess khi upload lên nó sẽ không nhận do lỗi Rewrite Rules File .htaccess.

Để giải quyết lỗi này mới bạn theo dõi nhé

Các bước thực hiện

Bạn đăng nhập vào quản trị Cyber Panel => Trang web => Danh sách trang web => Manage

Tại đây bạn sẽ thấy phần Rewrite Rules bạn click chọn và thêm vào nội dung của file .htaccess như sau

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
#RewriteCond %{HTTPS} off
#RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
</IfModule>

Save lại và bạn thực hiện truy cập website để kiểm tra nhé.

1 Like