Cách dùng thư viện font của Google tối ưu nhất

Thường thì các bạn sẽ vào trang Google Font và chọn loại font cần lấy , nó sẽ cho link để bạn import css và set font vào text.

Nhưng cách dưới đây sẽ giúp bạn tối ưu về tốc độ load cũng như tối ưu về thành phần của trang mượt mà hơn.

Cách này có thể giảm được thời gian load tài nguyên rất nhiều nhé!

Tham khảo cách làm tại đây: https://github.com/typekit/webfontloader

Bằng cách chèn đoạn js này cuối trang :

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js"></script>
<script>
  WebFont.load({
    google: {
      families: ['Droid Sans', 'Droid Serif']
    }
  });
</script>

Thay thế hoặc thêm tên các font cần dùng vào đoạn script trên sau đó set css tên font.

Done :))

1 Like