Cách đổi tên Chưa phân loại khỏi Danh mục WordPress

Nếu bạn đang sử dụng danh mục ‘Chưa được phân loại’ nổi tiếng trên WordPress của mình, đã đến lúc bạn nên xem xét lại việc sử dụng nó. Trước khi đi vào cách thay đổi danh mục Chưa được phân loại thành một thứ tốt hơn tại sao chúng ta nên tránh sử dụng nó.

Bởi vì, nó sẽ hiển thị WordPress của bạn như một bộ sưu tập những thứ không có tổ chức, chẳng hạn như một số loại mặt hàng trong một cửa hàng bán trong nhà để xe và nó cũng sẽ khiến người dùng của bạn khó phân nhánh thông qua khối lượng bài viết.

Đổi tên danh mục 'Chưa được phân loại'

Bạn nên điều hướng đến Menu 'Danh mục' từ thanh bên trái. Nhấp vào đó và bạn sẽ nhận được trang danh mục WordPress. Tại đây bạn có thể thấy 'Chưa được phân loại' được liệt kê trong danh sách các danh mục. Chỉ cần nhấp vào 'Chỉnh sửa' và đặt tên cho nó mà bạn sẽ sử dụng trong các danh mục WordPress của mình.

Sau đó, bạn sẽ không có danh mục này trong trang web WordPress của mình.

Làm thế nào để Xóa hoàn toàn 'Chưa được phân loại'?

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, bạn có thể thấy tính năng 'Xóa' có màu đỏ và điều đó sẽ cho phép bạn xóa danh mục 'Chưa được phân loại'. Nếu bạn có danh mục mặc định 'Chưa được phân loại' thì bạn sẽ không nhận được tùy chọn 'Xóa' này.

Kiểm tra tiêu đề bên dưới để biết về cách thay đổi danh mục mặc định từ ‘Chưa được phân loại’ thành một số danh mục khác mà bạn thường xuyên sử dụng.

Làm cách nào để thay đổi thể loại bài đăng mặc định?

Điều hướng đến Cài đặt -> Viết và bạn có thể thấy tùy chọn 'Danh mục bài đăng mặc định' và bạn có tất cả các phân loại của mình được liệt kê ở đó. Chọn một cái mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất và chắc chắn nó không phải là 'Chưa được phân loại'.