Cách chuyển dữ liệu từ vps gốc sang vps khác qua ssh

Cách chuyển dữ liệu từ vps gốc sang vps khác qua ssh

Trường hợp chuyển này là do admin gặp phải đó là, 1 server vps của mình đã full, không còn dữ liệu để chạy, nên admin tính chuyển 1 website trong vps đó sang 1 vps khác nhiều dung lượng hơn, mà khổ cái là vps gốc hết dung lượng, không thể backup vì backup cũng phải thừa 1 ít dung lượng để backup,

Mình đã nghĩ tới dung filezilla để download về máy rồi up ngược lại qua vps mới, nhưng cách này nếu đối với 1 web mà dung lượng lớn như > 10GB chẳng hạn thì tải về rất dễ lỗi và thời gian download lâu.

Qua tìm hiểu thì mình có 1 cách khác hay hơn qua ssh, và thời gian chuyển cũng nhanh hơn hẳn, mong qua bài này sẽ giúp 1 số bạn có thể dùng cách này chuyển dữ liệu từ vps gốc sang vps khác hiệu quả.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ vps gốc sang vps khác qua SCP

1. Cài đặt SCP lên Vps

SCP (Secure Copy) là một ứng dụng trong linux sử dụng giao thức SSH để copy dữ liệu từ máy Linux gốc sang máy Linux khác.
Đối Với Ubuntu/Debian

apt-get install scp

Đối Với RedHat/CentOS

yum install scp -y

2. Sử dụng SCP để chuyển dữ liệu

Cách thực hiện cú pháp để chuyển dữ liệu

scp -option source_file username@destination_host:/destination_folder

Giải Thích

  • scp: Lệnh scp thực hiện
  • -option: Các tùy chọn phụ
  • source_file: File/Thư mục cần copy
  • Username@destination_host: tên user và IP/hostname (Ví dụ root@45.252.252.252)
  • /destination_folder: Thư mục đích cần copy đến.

3. Vidu cách chuyển dữ liệu từ vps gốc sang vps khác

mình có 2 server với 2 ip khác nhau:
– Server gốc: 103.168.192.12
– Server đích: 102.162.12.121Giờ mình chuyển tất cả source trong thư mục /home/data1 sang thư mục /home/data2

scp /home/data1 root@103.221.220.27:/home/data2

Vậy là xong. Chúc các bạn thành công :smile: