Cách ẩn/hiện menu

Chào mọi người, em đang muốn chỉ hiển thị menu ở trang chủ, các trang còn lại thì không hiển thị. Em có tìm hiểu thì có hàm is_home() mà em chưa biết viết hàm này ở đâu ạ?

Bác bao cái hàm wp_nav_menu mà gọi cái menu bác chỉ muốn ở trang chủ