Các tiền bối giúp e với ạ. Chuyện là site e đã có file robots.txt rồi những khi vào domain/robots.txt thì nó lại nhảy về trang chủ và check khi thì nó lại báo lỗi. Mong anh em giúp mình với

Các tiền bối giúp e với ạ. Chuyện là site e đã có file robots.txt rồi những khi vào domain/robots.txt thì nó lại nhảy về trang chủ và check khi thì nó lại báo lỗi. Mong anh em giúp mình với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các tiền bối giúp e với ạ. Chuyện là site e đã có file robots.txt rồi những khi vào domain/robots.txt thì nó lại nhảy về trang chủ và check khi thì nó lại báo lỗi. Mong anh em giúp mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/645852002782361/